FC Halikon arvot

1. Yhteisöllisyys

Joukkueen oman toimivuuden kannalta on samanarvoisuuden tiedostaminen ja sen kunnioittaminen tärkeää. Suvaitsevaisuus on olennainen osa tätä. Joukkuelajissa kukaan ei jää yksin, tehtävänä on opettaa yhteisöllisyyden ylivoimaa.

2. Vastuullisuus

Vastuullisuus ei ole pelkästään hikeä ja kilpailua, seura kasvattaa nuoria harrastuksen kautta.

Joukkueiden toiminta on vastuullista kaikessa siinä, mikä liittyy joukkueen ja seuran nimissä tapahtuvaan toimintaan. Vastuullisen toiminnan pohjaksi seuran tulee opastaa oikeisiin toimintatapoihin sekä antaa ohjeistuksia sekä tukea. Kasvatustyössä joukkueen vastuuhenkilöt pyrkivät omalta osaltaan kasvattamaan ympäristöä huomioivia yksilöitä, mihin kuuluu myös käyttäytyminen kanssaihmisiä kohtaan. Vastuun ottamista omista asioista opetetaan jo nuorimmista ikäryhmistä alkaen. Joukkueet yksilötasolla huolehtivat toimintaympäristönsä siisteydestä ja ympäristöystävällisestä toiminnasta.

Vastuullisuuteen kuuluu myös seuran toimihenkilöiden koulutuksen ja osaamisen ylläpitämisestä huolehtiminen.

3. Urheilullisuus

Urheilullisuus on terveen ihmisen perusarvo.

4. Jatkuvuus

Seura pyrkii tarjoamaan mahdollisuuden harrastaa futsalia ja jalkapalloa kaikissa niissä ikäryhmissä, joissa riittää omien junioreiden osalta kysyntää. Myös uusien ikäluokkien perustamisesta tulee huolehtia. Toiminta tarvitsee puolin ja toisin jatkuvuutta, jatkuvuus antaa turvaa tulevaisuuteen. Jatkuvuutta turvataan yhteistyöllä seuran sisällä sekä luomalla suhteita ja urheilumahdollisuuksia myös muiden seurojen välille. Jatkuvuuden toteutumiseksi seura myös pyrkii luomaan olosuhteet niin että harrastus voi olla ympärivuotinen. Seuran sisällä olevien ikäluokkien välistä yhteistyötä tulisi kehittää edelleen.

FC Halikko ry  


fchalikkotoimisto@gmail.com


y-tunnus: 1755429 - 6