Seura

FC Halikon toiminta-ajatus

Seuran toiminta-ajatuksena on tarjota Salon seudun lapsille ja nuorille mahdollisuus olla mukana liikunnan parissa sekä kilpailu- että harrastemielessä. Tämä toteutuu seurassamme futsalin ja jalkapallon harrastamisen kautta.

Toiminnallinen lapsi, jolla päätösten kynnyksellä on olemassa vaihtoehtoja.
Tasapainoinen lapsi, jolla on terveitä roolimalleja.
Luottavainen lapsi, jolla on terve ihmissuhdeverkosto.
Onnellinen lapsi, jolla oma, tasa-arvoinen vertaisryhmä sekä aikuisia kavereita

fch_mv2.png

1 FC Halikon tavoitteet

1.1 Turvallinen ympäristö

Turvallisuuden seura pyrkii takaamaan mm.
ohjaajien koulutuksen kautta. Lisäksi joukkueiden sisällä käydään pelisääntökeskustelut. Seura on kiinnittänyt huomiota erityisesti myös ensiapuvalmiuden osaamiseen joukkueissa.

1.2 Tasapainoinen ja toiset huomioon ottava nuori

Kasvatuksellisesti keskeisin tehtävä on opastaa pelikentillä ja sen ulkopuolella toimimaan  Fair play -hengen mukaisesti.

1.3 Innostaminen elinikäisen liikunnan harrastamiseen

Järjestämällä toimintaa myös harrastepuolella, seura tukee liikunnan harrastamisen jatkumista mahdollisimman pitkään. Joukkueet asettavat itse omat kilpailulliset tavoitteensa.

1.4 Salon alueen  futsal- ja jalkapallotoiminnan kehittäminen

Seura on mukana alueellisessa seurayhteistyössä ja pyrkii omalla esimerkillään vahvistamaan futsalin ja jalkapallopallon asemaa muiden lajien joukossa.

 1.5 Oman seuran toiminnan kehittäminen

Seura arvio omaa toimintaansa vuosittain ja ryhtyy toimenpiteisiin kehitystä vaativissa asioissa.

 

2  FC Halikon arvot

2.1 Erilaisuuden hyväksyminen

Joukkueen oman toimivuuden kannalta  on samanarvoisuuden tiedostaminen ja sen kunnioittaminen tärkeää. Suvaitsevaisuus on olennainen osa tätä.

2.2 Vastuullisuus

Joukkueiden toiminta on vastuullista kaikessa siinä, mikä liittyy joukkueen ja seuran nimissä tapahtuvaan toimintaan. Kasvatustyössä joukkueen vastuuhenkilöt pyrkivät omalta osaltaan kasvattamaan ympäristöä huomioivia yksilöitä, mihin  kuuluu myös käyttäytyminen kanssaihmisiä kohtaan. Vastuun ottamista omista asioista opetetaan jo nuorista ikäryhmistä alkaen. Joukkueet yksilötasolla huolehtivat toimintaympäristönsä siisteydestä ja ympäristöystävällisestä toiminnasta

2.3 Oikeudenmukaisuus

Pelaajalla on oikeus olla mukana häntä koskevissa päätöksissä. Peluuttamisessa noudatetaan yhteisesti sovittuja pelisääntöjä.

2.4 Jatkuvuus

Seura pyrkii tarjoamaan mahdollisuuden harrastaa futsalia ja jalkapalloa kaikissa niissä ikäryhmissä, joissa riittää omien junioreiden osalta kysyntää. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä alueen muiden seurojen kanssa.